Andrzej Sapkowski – Sezona oluja

Andrzej Sapkowski – Sezona oluja

Sezona oluja, iako je napisana posljednja (objavljena je u Poljskoj 2013. godine), predstavlja uvod u Witcher serijal, je je zbog toga postala hit. Živeo je samo za to da bi ubijao. Ležao je na suncem zagrejanom pesku. Osećao je podrhtavanja koja su prenosile kapilarne antene i čekinje pritisnute uz tlo. Premda su podrhtavanja još bila udaljena, Idr ih je osećao jasno i tačno, na osnovu […]

Pročitaj više

Andrzej Sapkowski – Gospodarica jezera

Andrzej Sapkowski – Gospodarica jezera

Sedmi dio Witcher sage. Međunarodni bestseller serijal poljskog autora Andrzeja Sapkowskog prema kojem je napravljena popularna kompjuterska igra The Witcher. Iz krajputaškog šipražja, uplašene viteškom pesmom, uz graktanje su izletale vrane. Uskoro su izašli iz šuma pravo na dolinu, između brda, na čijim su se vrhovima belele kule zamaka, jasne u odnosu na sivo nebo preliveno mrkim prugama. Prijatne padine brda, koliko je oko sezalo, […]

Pročitaj više

Andrzej Sapkowski – Lastavičja kula

Andrzej Sapkowski – Lastavičja kula

Šesti dio Witcher sage. Međunarodni bestseller serijal poljskog autora Andrzeja Sapkowskog prema kojem je napravljena popularna kompjuterska igra The Witcher. Kao što je opštepoznato, svemir se, kao i život, kreće u krug. Krug na čijem je obruču označeno osam magičnih tačaka, koje daju pun obrtaj, ili godišnji ciklus. Te tačke što stoje na obruču kruga u paru, tačno jedna naspram druge, jesu: Imbaelk – odnosno […]

Pročitaj više

Andrzej Sapkowski – Vatreno krštenje

Andrzej Sapkowski – Vatreno krštenje

Peti dio Witcher sage. Međunarodni bestseller serijal poljskog autora Andrzeja Sapkowskog prema kojem je napravljena popularna kompjuterska igraTheWitcher.   Njen prvi susret sa vešcem desio se u julu, dve nedelje posle događaja na ostrvu Taned i po izbijanju rata u Dol Angri. Milva se vratila u Brokilon posle dvadesetak dana odsustva, dovela je ostatke odreda Skoja’taela za vreme pokušaja da se probiju na ratom zahvaćenu […]

Pročitaj više

Andrzej Sapkowski – Vrijeme prezira

Andrzej Sapkowski – Vrijeme prezira

Četvrti dio Witcher sage. Međunarodni bestseller serijal poljskog autora Andrzeja Sapkowskog prema kojem je napravljena popularna kompjuterska igra The Witcher. Veštac je retko kad nešto sanjao, pa je čak i te retke snove zaboravljao kad se probudi. Cak i kad su to bili košmari — a obično jesu bili košmari. I ovoga puta je to bio košmar, ali je sada veštac zapamtio barem njegov delić. Iz […]

Pročitaj više

Andrzej Sapkowski – Krv vilenjaka

Andrzej Sapkowski – Krv vilenjaka

Treći dio Witcher sage. Međunarodni bestseller serijal poljskog autora Andrzeja Sapkowskog prema kojem je napravljena popularna kompjuterska igra The Witcher. Kažem vam da dolazi vreme mača i sekire, vreme vučje mećave. Vreme Bele Studeni i Bele Svetlosti, Vreme Bezumlja i Vreme Prezira: Tedd Deireadh, Vreme Svršetka. Mrazom okovan svet skončaće i s novim suncem ponovo se roditi. Ponovo će se roditi od Drevne Krvi, Hen […]

Pročitaj više

Andrzej Sapkowski – Mač sudbine

Andrzej Sapkowski – Mač sudbine

Drugi dio Witcher sage. Međunarodni bestseller serijal poljskog autora Andrzeja Sapkowskog prema kojem je napravljena popularna kompjuterska igra The Witcher.   — Haos i Red — nasmejao se Vilentretenmert. — Sećaš li se, Geralte? Haos je agresija, a Red je odbrana od nje. Vredno je uputiti se na kraj sveta ne bi li se suprotstavio agresiji i zlu, je li tako, Geralte? Posebno, kao što […]

Pročitaj više

Andrzej Sapkowski – Posljednja želja

Andrzej Sapkowski – Posljednja želja

Prvi dio Witcher sage. Međunarodni bestseller serijal poljskog autora Andrzeja Sapkowskog prema kojem je napravljena popularna kompjuterska igra The Witcher. Pričalo se posle da je taj čovek stigao sa severa, od Užarske kapije. Išao je peške, i na uzdi vodio natovarenog konja. Bilo je kasno popodne i dućani užara i sarača već su bili pozatvarani, a uličica pusta. Bilo je toplo, a on je na […]

Pročitaj više